پنجشنبه 29 فروردين 1398 / Thursday 18 April 2019

آزمایشگاه

آزمایشگاه با دارا بودن کادر مجرب مورد تایید و صلاحیت سازمان استاندارد، قادر به آزمایش و اندازه گیری بیش از 20 نوع آنالیز بر روی مواد نفتی می باشد. این بخش خدمات را در شرایط مناسب و با رعایت کلیه الزامات استانداردISO/IEC17025:2005  و رعایت کلیه قوانین سازمانها از جمله: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که این آزمایشگاه را به رسمیت می شناسد، به تمامی درخواست کنندگان آزمونها، ارائه می نماید.


انواع آزمونها:

کارل فیشر  Karl Fischer

نقطه ریزش و ابری شدن

Pour Point & Cloud Point

شاخص ستان  Index Cetane

مرکاپتان  Mercaptan

گرانروی  Kinematic Viscosity

میزان آب به روش تقطیری  Water Contect

نقطه تقطیر  Flash Point

دانسیته  Sp,Gr

رنگ  Color