پنجشنبه 29 فروردين 1398 / Thursday 18 April 2019

پالایشگاه

پالایشگاه: بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲، پالایشگاه شرکت پالایش و تجارت نفت لیان
 
تلفن: ۳۳۴۵۲۵۰۲(۰۷۷)     فکس: ۳۳۴۵۲۵۰۱(۰۷۷)