چهارشنبه 1 اسفند 1397 / Wednesday 20 February 2019

پالایشگاه

پالایشگاه: بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲، پالایشگاه شرکت پالایش و تجارت نفت لیان
 
تلفن: ۳۳۴۵۲۵۰۲(۰۷۷)     فکس: ۳۳۴۵۲۵۰۱(۰۷۷)