چهارشنبه 1 اسفند 1397 / Wednesday 20 February 2019

محصولات شرکت

گازوئیل

حلال 402 - AW 402

خرید ضایعات نفتی

هیدرو کربن سبک(نفتا)

مازوت

نفت کوره

روغن پایه