پنجشنبه 29 فروردين 1398 / Thursday 18 April 2019

مشخصات مخازن

به دلیل فاصله کم از اسکله و دارا بودن حجم بالای مخازن ذخیره، این پالایشگاه قابلیت همکاری با شرکتهای نفتی جهت مشارکت و تولید و شرکتهای حمل و نقل بین المللی جهت ترانزیت و ذخیره سازی و بارگیری محصولات و فرآورده های نفتی را دارد.

تعداد کل مخازن 35 عدد، جمع حجم مخازن برابر با 77 هزار متر مکعب و معادل 485 هزار بشکه می باشد.

از مخازن طراحی شده سه مخزن یکی با ظرفیت 15500 متر مکعب و دو مخزن با ظرفیت 3500 متر مکعب برای ذخیره سازی محصول سبک و با سقف شناور ساخته شده اند.