پنجشنبه 29 فروردين 1398 / Thursday 18 April 2019

بازدید معاون استاندار بوشهر

در پی بازدیدی که معاون محترم استاندار، آقای مهندس رستمی به اتفاق هیئت همراه از مجتمع پالایشگاهی شرکت پالایش نفت جی واقع در منطقه ویژه اقتصادی شماره 2 بوشهر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ به عمل آمد، توانایی های پالایشگاه در امر تولید و صادرات و ترانزیت میعانات گازی و نفتی و احیای نیروی کار و رونق اقتصادی در منطقه بررسی و ارزیابی شد.

 

با توجه به تأسیسات احداث شده در پالایشگاه و توضیحات آقای مهندس سید داود خراسانی، مدیر عامل شرکت پالایش و تجارت نفت لیان، معاون محترم استاندار خواستار تشکیل جلسه ای با حضور مدیر کل گمرکات استان بوشهر آقای مهندس پور حیدر ، ریاست منطقه ی ویژه ی اقتصادی و مدیران شرکت پالایش نفت جی شدند.

 

امید است با رهنمودهای مساعد معاون محترم استاندار در امر تولید و صادرات محصولات نفتی با حداکثر ظرفیت پالایشگاه و جلوگیری از فرسودگی تأسیسات احداث شده با توجه به آب و هوای منطقه و جذب نیروهای مورد نیاز شرکت پالایش نفت جی بتواند باعث اشتغال زایی و رونق اقتصادی در منطقه گردد.